Anlita en

Virtuell

Bolagsjurist

Ta hjälp av en  jurist som förstår  din affär

VirMeda erbjuder en extern juristfunktion som sköter ditt företags vardagsjuridik. Vi är ditt bollplank i alla affärsjuridiska frågor oavsett om det gäller avtal, arbetsrätt, entreprenadrätt eller bolagsrätt. Våra jurister kombinerar en stark entreprenörsanda med akademisk utbildning inom både juridik och företagsekonomi. Det ger en god förståelse för helheten.

arbetsområden

VirMeda erbjuder en extern juristfunktion som sköter ditt företags vardagsjuridik. Vi är ditt bollplank i alla affärsjuridiska frågor.

ii
Avtalsrätt

Vi hjälper er att upprätta, granska och tolka avtal. Vi bistår även i förhandlingar.

Arbetsrätt

Vi hjälper till att reda ut vilka rättigheter och skyldigheter du som arbetsgivare har i olika situationer.

Bolagsrätt

Vi hjälper till att skapa struktur i företaget och ser till att nödvändig dokumentation finns på plats.

Entreprenadrätt

Vi erbjuder rådgivning avseende alla de juridiska frågor som kan bli aktuella i entreprenadrättsliga ärenden.

Behöver du juridisk rådgivning

Hör av dig

Varför anlita oss?

Vi är kostnadseffektiva
Vi har skalat bort allt som inte tillför värde för våra kunder. Vi har inga dyra kontor eller resekostnader - det gör att vi kan hålla låga priser.
Vi förstår
Våra jurister kombinerar en stark entreprenörsanda med akademisk utbildning inom både juridik och företagsekonomi. Vi förstår din affär.
Vi är tillgängliga
Vi är flexibla och finns tillgängliga när du behöver oss. Ring eller skicka ett mail- vi svarar direkt.
Behöver du hjälp att upprätta, granska eller tolka ett avtal?
Ska du skriva avtal? 

Vår vision

Vi vill göra juridiken mer lättillgänglig för små- och medelstora företag. Vi är nytänkande  och  erbjuder en traditionell tjänst på ett modernt sätt. Tänk dig en egen bolagsjurist – on demand.

 Flexibelt – kostnadseffektivt – Enkelt

01.

Vi analyserar ert behov

02.

Vi tar fram en strategi

03.

Vi arbetar strukturerat

04.

Vi skapar rätt förutsättningar

Telefon: +46 8 121 486 86

Skicka en  förfrågan