Skriva avtal

Licensavtal

Ett licensavtal ger licenstagaren rätt att nyttja en immateriell rättighet, som till exempel ett varumärke, ett patent eller know-how.  Licensavtalet innebär alltså inte att rättigheterna överlåts utan bara att de upplåts. Varumärkeslicenser är mycket vanligt inom till exempel franchising där licensen ingår som en del i franchiseavtalet.

Licensavtal kan reglera blanda annat om licensen ska vara exklusiv eller inte, samt om den ska vara begränsad till ett visst land/ område, tidsperiod eller omfattning. Med enkel licens avses att licenstagaren får tillstånd att nyttja licensgivarens rättighet, men utan ensamrätt.  Med en exklusiv licens avses att endast licenstagaren får nyttja licensgivarens rättighet.

Har du frågor eller vill du ha hjälp att skriva ett licensavtal?

Kontakta mig

Johanna Nielsen

Så här arbetar vi

Här nedan är en kort beskrivning av hur vi arbetar för att ta fram ett avtal som är helt anpassat efter ditt företags situation och behov. Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller vill veta mer om hur våra avtalsjurister arbetar.

Steg 1

Kontakta oss och berätta vad du vill ha hjälp med.

Steg 2

Vi bokar in ett videomöte för att gå igenom förutsättningar och behov.

Steg 3

Baserat på informationen som samlas in vid det första videomötet skrivs ett avtalsutkast.

Steg 4

Vi går tillsammans igenom avtalsutkastet punkt för punkt för att säkerställa att det återspeglar er tänka överenskommelse och för att reda ut eventuella frågetecken.

Steg 5

Det färdiga avtalet mailas till dig i word- och PDF-format.

Skicka en förfrågan

+46 8 121 486 86