Skriva avtal

Personuppgiftsbiträdesavtal

Ett personuppgiftsbiträdesavtal eller DPA (Data Processor Agreement) är ett avtal mellan den som är personuppgiftsansvarig och den som behandlar personuppgifter på uppdrag av personuppgiftsansvarig, dvs. personuppgiftsbiträdet.

GDPR ställer en hel del krav på alla som samlar in och behandlar personuppgifter.

Den som bestämmer att personuppgifter ska samlas in och vad de ska användas till är alltid personuppgiftsansvarig enligt GDPR. Det ansvaret går inte att överlåta eller avtala bort.

Den personuppgiftsansvarige har dock ofta underleverantörer som man för över uppgifter till. Då uppstår också ett behov av att teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar hur biträdet får behandla personuppgifter för den ansvariges räkning.

Här kan du läsa mer om varför det är viktigt att teckna personuppgiftsbiträdesavtal.

Personuppgiftsbiträdesavtalet innehåller instruktioner för hur uppgifterna får behandlas, om eventuella underbiträden får anlitas, rutiner för att säkerställa överenskommen säkerhetsnivå, sekretess, mm.

Har du frågor eller vill du ha hjälp att skriva ett personuppgiftsbiträdessavtal?

Kontakta mig

Johanna Nielsen

Så här arbetar vi

Här nedan är en kort beskrivning av hur vi arbetar för att ta fram ett avtal som är helt anpassat efter ditt företags situation och behov. Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller vill veta mer om hur våra avtalsjurister arbetar.

Steg 1

Kontakta oss och berätta vad du vill ha hjälp med.

Steg 2

Vi bokar in ett videomöte för att gå igenom förutsättningar och behov.

Steg 3

Baserat på informationen som samlas in vid det första videomötet skrivs ett avtalsutkast.

Steg 4

Vi går tillsammans igenom avtalsutkastet punkt för punkt för att säkerställa att det återspeglar er tänka överenskommelse och för att reda ut eventuella frågetecken.

Steg 5

Det färdiga avtalet mailas till dig i word- och PDF-format.

Skicka en förfrågan

+46 8 121 486 86