Jag hjälper dig som Arbetsgivare med arbetsrättsliga frågor!

Vem är jag?

Jag heter Johanna Nielsen och är affärsjurist, företagsekonom och småföretagare. Jag brinner för att göra företagens vardagsjuridik mer lättillgänglig.

Behöver du hjälp med anställningsavtal, incitamentsprogram eller har du frågor som rör arbetsrätt? Jag hjälper dig att få koll på vad du som arbetsgivare har för rättigheter och skyldigheter gentemot dina anställda. Kontakta mig så reder vi ut din situation.

Arbetsrätt

Lagstiftningen som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare

Arbetsrätt är ett brett område som omfattar lagstiftningen om förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det kan handla om olika typer av personalfrågor; exempelvis anställning, uppsägning, ledighet, semester, arbetstid, lön och andra förmåner eller diskriminering.

Som Arbetsgivare har man ett omfattande regelverk att förhålla sig till i form av både tvingande och dispositiv lagstiftning samt kollektivavtal. Då kan det vara skönt att kunna vända sig till ett bollplank som står på din sida och som kan guida dig genom alla regler.

REFERENSER

SÅ HÄR JOBBAR VI på VirMeda

Vi sätter ditt resultat i fokus och motsvarar dina högt ställda förväntningar. Vi ligger i framkant för att möta ditt behov av kompetenta medarbetare.

Vi jobbar i enkla välkända system som inte ställer några särskilda krav på dig som kund.

Vilka system som krävs beror helt på vad ni vill ha hjälp med. Vill ni att vi utför arbetsuppgifter i ert affärssystem så behöver systemet vara molnbaserat för vår åtkomst. När det gäller kommunikations- och samarbetsverktyg brukar vi bland annat använda:

  • appear.in
  • skype
  • Slack
  • Google docs
  • Google drive
  • Dropbox
  • Trello

Men vi är flexibla och kan anpassa oss efter era önskemål.

VirMeda är ett konsultföretag som hjälper företag i tillväxtfas som behöver tillgång till självgående deltidspersonal på viktiga stödfunktioner där det annars är svårt att anställa. Hos oss möter du engagerade medarbetare som vill förenkla och förbättra din arbetsdag.

Ta kontakt