Gör en sofistikerad jämförelse av leverantörerna innan köp!

Står du inför en större upphandling? Då är det värdefullt att låta någon utomstående göra en objektiv leverantörsjämförelse av de alternativ du ställs inför – innan du bestämmer dig.

Leverantörsjämförelse

Viktigt att tänka på för att hitta rätt leverantör

Oavsett vad ni har för avsikt att köpa in så är det grundläggande tillvägagångssättet för att göra en relevant jämförelse detsamma. Det handlar först och främst om att göra en ordentlig behovsanalys som sen kan omvandlas till en kravspecifikation med tydliga prioriteringar. När ni har det på plats vet ni också vilka utvärderingskriterier ni ska utgå ifrån när ni kommer till själva jämförelsen.

Vi kan guida er genom hela processen och säkerställa att ni har ett bra beslutsunderlag när ni ska göra ert val.

SÅ HÄR JOBBAR VI på VirMeda

Vi sätter ditt resultat i fokus och motsvarar dina högt ställda förväntningar. Vi ligger i framkant för att möta ditt behov av kompetenta medarbetare.

Vi jobbar i enkla välkända system som inte ställer några särskilda krav på dig som kund.

Vilka system som krävs beror helt på vad ni vill ha hjälp med. Vill ni att vi utför arbetsuppgifter i ert affärssystem så behöver systemet vara molnbaserat för vår åtkomst. När det gäller kommunikations- och samarbetsverktyg brukar vi bland annat använda:

  • appear.in
  • skype
  • Slack
  • Google docs
  • Google drive
  • Dropbox
  • Trello

Men vi är flexibla och kan anpassa oss efter era önskemål.

VirMeda är ett konsultföretag som hjälper företag i tillväxtfas som behöver tillgång till självgående deltidspersonal på viktiga stödfunktioner där det annars är svårt att anställa. Hos oss möter du engagerade medarbetare som vill förenkla och förbättra din arbetsdag.

Ta kontakt