Frigör värdefull tid genom att effektivisera din mailhantering

Få saker är så stressande som en överfull mailkorg. En virtuell assistent kan avlasta dig genom att strukturera, prioritera och svara på inkommande mail löpande. På så vis kan du fokusera på din kärnverksamhet och slippa bli störd av inkommande mail som hela tiden kräver uppmärksamhet. Dina kunder och samarbetspartners får ett personligt bemötande och god service även om du inte alltid kan vara tillgänglig själv.

Anlita en Virtuell Assistent

Få hjälp med arbetsuppgifter du inte vill, kan eller borde göra

En virtuell assistent är lösningen för dig som har svårt att få tiden att räcka till. En virtuell assistent arbetar med administrativa eller kreativa sysslor helt på distans. Som kund får du effektiv avlastning och betalar bara för produktiv tid. VirMeda tillhandahåller virtuella assistenter som hjälper dig att frigöra mer tid till det som driver din verksamhet framåt.

SÅ HÄR JOBBAR VI på VirMeda

Vi sätter ditt resultat i fokus och motsvarar dina högt ställda förväntningar. Vi ligger i framkant för att möta ditt behov av kompetenta medarbetare.

Vi jobbar i enkla välkända system som inte ställer några särskilda krav på dig som kund.

Vilka system som krävs beror helt på vad ni vill ha hjälp med. Vill ni att vi utför arbetsuppgifter i ert affärssystem så behöver systemet vara molnbaserat för vår åtkomst. När det gäller kommunikations- och samarbetsverktyg brukar vi bland annat använda:

  • appear.in
  • skype
  • Slack
  • Google docs
  • Google drive
  • Dropbox
  • Trello

Men vi är flexibla och kan anpassa oss efter era önskemål.

VirMeda är ett konsultföretag som hjälper företag i tillväxtfas som behöver tillgång till självgående deltidspersonal på viktiga stödfunktioner där det annars är svårt att anställa. Hos oss möter du engagerade medarbetare som vill förenkla och förbättra din arbetsdag.

Ta kontakt