Våra konsulter hjälper er skriva vinnande anbud

Tycker du, precis som många andra företagare, att lagen om offentlig upphandling är krånglig? Behöver ni hjälp med anbudsarbetet?

Att delta i offentlig upphandling är en mycket tidskrävande och svårnavigerad process för någon som inte är van. Att anlita en extern anbudskonsult kan därför vara ett lönsamt alternativ.  Vi kan hjälpa er att tolka komplicerade förfrågningsunderlag, säkerställa att ni uppfyller skallkraven, upprätta dokumentation och skriva juridiskt korrekta anbud. Allt för att bespara er tid och öka er hit rate vad gäller vunna offentliga affärer.

Konsten att lämna anbud

Lagen om offentlig upphandling

Reglerna för offentlig upphandling bygger på EU-direktiv och är till stor del likadana inom hela EU. Grundprinciperna bygger på objektivitet och öppenhet. De upphandlande myndigheterna ska vara sakliga och välja leverantör utifrån det som köps. Lagen om offentlig upphandling är till för att på bästa sätt ta tillvara konkurrensen på marknaden och hushålla med skattemedlen.

Den offentliga sektorn är en trygg kund och en stabil samarbetspartner. Trots detta drar sig många små-och medelstora företag för att delta i offentlig upphandling. Anbudslämnandet känns ofta som en allt för byråkratisk process och man är rädd att i slutändan inte få ersättning för den möda som måste läggas ned på ett anbud. Men, som med så mycket annat, är det framförallt en fråga om vana. När man deltagit i några upphandlingar känner man till anbudsprocessen och det som var så tidskrävande första gången är inte alls lika besvärligt när dokumentationen finns och rutinerna sitter.

Vi kan hjälpa er skapa ett strukturerat arbetssätt för offentlig upphandling.

SÅ HÄR JOBBAR VI på VirMeda

Vi sätter ditt resultat i fokus och motsvarar dina högt ställda förväntningar. Vi ligger i framkant för att möta ditt behov av kompetenta medarbetare.

Vi jobbar i enkla välkända system som inte ställer några särskilda krav på dig som kund.

Vilka system som krävs beror helt på vad ni vill ha hjälp med. Vill ni att vi utför arbetsuppgifter i ert affärssystem så behöver systemet vara molnbaserat för vår åtkomst. När det gäller kommunikations- och samarbetsverktyg brukar vi bland annat använda:

  • appear.in
  • skype
  • Slack
  • Google docs
  • Google drive
  • Dropbox
  • Trello

Men vi är flexibla och kan anpassa oss efter era önskemål.

VirMeda är ett konsultföretag som hjälper företag i tillväxtfas som behöver tillgång till självgående deltidspersonal på viktiga stödfunktioner där det annars är svårt att anställa. Hos oss möter du engagerade medarbetare som vill förenkla och förbättra din arbetsdag.

Ta kontakt