Få hjälp med din

Prissättning

På VirMeda brinner vi för att skapa förutsättningar för tillväxt hos små- och medelstora företag. Att lyckas med prissättningen är en viktig del i det arbetet.
Att sätta rätt pris är något som många företagare upplever som svårt. Framförallt att prissätta tjänster tenderar att bli än mer komplicerat då det är sin egen tid som ska värdesättas.
Vad är din tid egentligen värd?
Det är få företagare som klarar av att själva svara på den frågan. Då kan man behöva stöd från någon utomstående som kan ge en objektiv bild av förutsättningarna. Att ta hjälp med sin prissättning är en bra investering för ett framgångsrikt företagande.

Jag hjälper dig att sätta rätt pris

Den första frågeställningen blir då givetvis:

Vad är rätt pris?

Och svaret, ja det beror på. Första steget i arbetet med strategisk prissättning handlar om att ha en definierad målbild av vad du vill åstadkomma i ditt företagande. Därefter gäller det att titta på vilka förutsättningar du har att utgå ifrån.

Är din ambition att slå dig in på en konkurrensutsatt marknad och bygga upp en större verksamhet kan det vara aktuellt att sätta ett lägre pris än dina konkurrenter för att ta marknadsandelar. Är du däremot specialist på ett område inom en nischad marknad eller ett marknadssegment med låg konkurrens är rätt pris för dig betydligt högre. Det här två exemplen är lite av extremfall och verkligheten dem flesta befinner sig i ligger på en skala någonstans mellan dessa två ytterligheter. Oavsett är det viktigt att sätta ett pris som ligger i linje med din målbild och som är förankrad i dina förutsättningar.

Hur ser din marknad ut?

Vad som är rätt pris påverkas också till stor del av hur marknaden ser ut. Som nationalekonom går det inte att bortse från det faktum att rätt pris är en fråga om utbud och efterfrågan. Att göra en ordentlig marknadsanalys är därför A och O för att lyckas med sin prissättning. Att analysera konkurrensen handlar dock inte alls bara om att titta på vad andra tar betalt utan det handlar om att förstå deras erbjudande. Ett erbjudande kan ses som summan av offererat kundvärde, i form av kvalitet, servicenivå, osv. och priset på tjänsten.

Pris är mer än bara en siffra

Prissättning handlar lika mycket om val av affärsmodell och paketering av dina tjänster som det rör siffror. Ett pris i sig säger ingenting. Det är vad kunden får för en viss prislapp som är intressant. Därför är det jätteviktigt att som företagare vara duktig på att förmedla vilket värde man tillför.

Varför är det viktigt att sätta rätt pris?

Att lyckas med sin prissättning är jätteviktigt. Inte minst för att det är avgörande för om det ska gå att leva på ditt företagande eller inte. Men det handlar också om att få en rättvis lön för sitt arbete, att tjäna ihop tillräckligt med pengar till sin pension och att få betalt för den risk det innebär att vara egenföretagare. Det pris som faktureras kunden ska räcka till mycket och det är viktigt att komma ihåg. Som egenföretagare kan du inte räkna med en beläggningsgrad på 100 %, du kommer ha arbetsuppgifter som behöver göras och som du inte får betalt för, tex. sälj- och nykundsbearbetning, marknadsföring, bokföring, mm.

Det vanligaste misstaget nyblivna företagare gör är att det sätter ett för lågt pris i hopp om att få fler kunder. Problemet är dock att det är svårt att sen lyckas höja priset åt befintliga kunder. Dessutom tenderar ett lågt pris att signalera låg kvalitet, vilket kan bli missvisande. Om du erbjuder en tjänst med hög kvalitet så ska det återspeglas i din prissättning. Annars riskerar du att locka till dig en viss typ av kunder som kanske  inte alltid  är de bästa kunderna för dig.

Dina bästa kunder är där du kan tillföra störst värde och när du tillför stort värde är kunden också beredd att betala för det mervärdet.

 

Kontakta mig så hjälper jag dig att sätta rätt pris på dina tjänster.

Vem är jag?

Jag heter David Johansson och hjälper företagare att få koll på sin ekonomi.

Jag har en gedigen akademisk utbildning med examen i såväl företagsekonomi som nationalekonomi som jag kombinerar med en stark entreprenörsanda.

Jag är sen ett par år tillbaka delägare i VirMeda och har under den tiden fokuserat på att hjälpa företagare förbättra sin lönsamhet. Jag jobbar idag främst med prissättning. Att sätta rätt pris är ett område där jag ser att det finns ett stort behov av stöd framförallt bland enmansföretagare och små tjänsteföretag.

Kontakta mig om du vill höra mer om hur jag skulle kunna hjälpa dig med din prissättning.

Så här fungerar det

1. Förfrågan
Kontakta mig och berätta kortfattat om din verksamhet. Jag tar fram en offert med ett fast pris så att du vet i förväg vad det kommer att kosta att få hjälp med din prissättning. Om det låter intressant så går vi vidare med ett videomöte.
2. Videomöte
Under mötet ställer jag frågor om din verksamhet, din bakgrund och din målbild för att samla in grundläggande information som jag behöver för att kunna analysera vad som är rätt pris för dig. All information du lämnar kommer givetvis behandlas konfidentiellt.
3. Analys
Efter mötet går jag igenom den information som jag har fått från dig och gör en övergripande konkurrensanalys. På så vis utreder jag vilka förutsättningar du har att utgå från och hur din positionering på marknaden ser ut.
4. Prisförslag
Jag tar fram ett förslag på vad jag bedömer är rätt pris för dig. Till förslaget får du också en motivering till varför det är rätt pris för dig. Motiveringen innehåller argument som du kan luta dig tillbaka mot och använda dig av i kommande prisförhandlingar.

Skicka en förfrågan

+46 76 10 31 747