Har du kontroll på projektuppföljningen?

Bra projektuppföljning är ofta en fråga om tid och struktur.

Vi hjälper dig att skapa strukturer för att följa upp  och fånga dina projekt i relevanta nyckeltal.

För att kunna göra en relevant projektuppföljning måste vi börja med att reda ut vad vi primärt vill använda informationen till? Ska den användas som beslutsunderlag, ska vi utreda var vi hittar lönsamheten i företaget och därmed bryta ned alla intäkter och kostnader på projektnivå? Eller ligger fokus på att redovisa endast intäkter på ett visst projekt där arbete har lagts ned för en kunds räkning? Ska information om projektet visas på fakturan och på den återrapportering vi ger vår kund?

Kontakta oss så hjälper vi dig få kontroll på projektuppföljningen!

Varför är projektuppföljning viktigt?

Att följa upp och utvärdera projekt är viktigt för att säkerställa att vi uppnår våra måloch framförallt för att säkerställa att vi gör rätt saker. Detta är avgörande för att bedöma resultaten och förstå vilka framsteg som har gjorts, men även för att hjälpa till att förbättra både nuvarande och framtida projekt.

SÅ HÄR JOBBAR VI

Vi sätter ditt resultat i fokus och motsvarar dina högt ställda förväntningar. Vi ligger i framkant för att möta ditt behov av kompetenta medarbetare.

Vi jobbar i enkla välkända system som inte ställer några särskilda krav på dig som kund.

Vilka system som krävs beror helt på vad ni vill ha hjälp med. Vill ni att vi utför arbetsuppgifter i ert affärssystem så behöver systemet vara molnbaserat för vår åtkomst. När det gäller kommunikations- och samarbetsverktyg brukar vi bland annat använda:

  • appear.in
  • skype
  • Slack
  • Google docs
  • Google drive
  • Dropbox
  • Trello

Men vi är flexibla och kan anpassa oss efter era önskemål.

 

Vi tar ansvar för vår miljö och förknippas med hög kvalitet. Våra medarbetare känner delaktighet i vår utveckling och har en gedigen praktisk och teoretisk grund inom sina kompetensområden.

VirMeda är ett konsultföretag som hjälper företag i tillväxtfas som behöver tillgång till självgående deltidspersonal på viktiga stödfunktioner där det annars är svårt att anställa. Hos oss möter du engagerade medarbetare som vill förenkla och förbättra din arbetsdag.

Kontakta oss