Rapporten: State of remote work

”How remote workers from around the world feel about remote work, the benefits and struggles that come along with it, and what it’s like to be a remote worker in 2019.”

99 % vill arbeta på distans!

Har just läst en spännande rapport från Buffer. Varje år släpper de (tillsammans med några andra distansbaserade företag) en rapport de kallar ”state of remote work”

https://buffer.com/state-of-remote-work-2019

I rapporten har de intervjuat 2 500 personer som alla arbetar på distans för att få veta mer om hur det egentligen är att arbeta på distans. De tar upp möjligheter och utmaningar med att arbeta på distans och tittar på vad som utmärker de företag som låter sina medarbetare arbeta på distans.

Distansarbete är ingen tillfällig trend

Rapporten slår fast att det här med distansarbete är ingen tillfällig trend, att arbeta på distans kommer att bli allt vanligare. Och det här med frihet och flexibilitet är viktigt för oss som distansarbetar. Rapporten visar att det är de största fördelarna med distansarbete. 

Frihet och flexibilitet kan se olika ut för olika människor, men det kan handla om att lägga tid på att ta en lång morgonpromenad med hunden istället för att pendla till kontoret eller att ha friheten att jobba varsomhelst i världen. Du kan jobba från ett co-workingställe i Chiang Mai, eller på ett café i London. Eller du kan välja att bo på en gård långt ute i skogen i Norrland – långt från närmsta granne – och arbeta därifrån. Som distansarbetare är du inte platsbundet till ett visst kontor utan du har möjlighet att själv bestämma var du vill jobba och leva. 
Men visst finns det även utmaningar med att jobba på distans. Den största utmaningen är enligt rapporten att koppla bort jobbet. Det gränslösa arbetslivet kan vara svårt att hantera och här har både företag och medarbetare ett ansvar. Ensamhet och kommunikationssvårigheter nämns också som några av utmaningarna med distansarbete. 

Att det är just Buffer som står bakom rapporten är ingen tillfällighet. De är ett helt distansbaserat team med medarbetare från flera olika länder. Joel Gascoigne startade Buffer i liten skala 2010 och driver nu detta framgångsrika, globala företag med nästan  100 anställda, där alla jobbar på distans. 

”Buffer is a fully remote team, spread across the whole planet. We have Bufferoos in 15 countries, 11 timezones and 42 cities (and counting!). As a member of our team, you will be invited to work wherever you’re happiest and most productive.”

– Joel Gascoigne

Hur ser ni på distansarbete i din organisation?

Related Posts