Arbetsrätt

Våra jurister hjälper dig som arbetsgivare med frågor som rör arbetsrätt. Arbetsrätten är den del av svensk lagstiftning som styr förhållandet mellan dig som arbetsgivare och dina anställda. Oavsett om du behöver hjälp med anställningsavtal, ersättningsmodeller eller incitamentsprogram inför en nyanställning eller om du behöver hjälp att avsluta en anställning så kan våra jurister vägleda dig.

Inledningsvis kan vi konstatera att svensk arbetsrätt med Lagen om anställningsskydd (LAS) i kombination med eventuella kollektivavtal ställer stora krav på dig som arbetsgivare. Det kan därför kännas tryggt att tillsammans med en jurist reda ut vad du har för rättigheter och skyldigheter gentemot dina anställda. 

Vi företräder även arbetsgivare i fackliga förhandlingar och/ eller i domstol vid arbetsrättsliga tvister. Det är dock viktigt att ta hjälp i tid vid den här typen av ärenden så att en erfaren jurist kan säkerställa att hela processen går rätt till. Avslutningsvis, genom att göra rätt från början minskar också risken för att långdragna och kostsamma tvister ska uppstå.

Kontakta en affärsjurist för juridisk rådgivning
Ring 08- 121 486 86
Maila: info@virmeda.se

Anställningsavtal

Ett anställningsavtal är ett avtal mellan dig som arbetsgivare och dina anställda. Ett anställningsavtal bör först och främst reglera vad det är för typ av anställning, är det en tillsvidareanställning eller en visstidsanställning? Sen bör det givetvis reglera arbetsuppgifter, ansvar, arbetstider, lön, uppsägningstid, konkurrens- och värvningsförbud, sekretess, mm. Därutöver kan anställningsavtalet även reglera vem som ska äga rättigheterna till de immateriella tillgångar som den anställde skapar i tjänsten.

Vår avtalstjänst

Våra avtalsjurister skriver skräddarsydda avtal till ditt företag. Hos oss får du alltid personlig service och vi erbjuder dessutom fasta priser.

Vad säger våra kunder