Konsultavtal

Skriva avtal

Konsultavtal

Ett konsultavtal, eller uppdragsavtal,  reglerar förhållandet mellan dig som ska köpa eller sälja tjänster. Konsultavtalet innehåller bland annat bestämmelser kring uppdragets omfattning, vilken ersättning som ska utgå, betalningsvillkor,  hur länge uppdraget ska pågå och om det löper tillsvidare, vilken uppsägningstid som gäller. Vidare så bör konsultavtalet även reglera vem som äger rättigheterna till arbetsresultatet och det bör i vissa fall inkludera ett konkurrens- och värvningsförbud samt bestämmelser om sekretess.

Säkerställ också att konsultavtalet inte är för likt ett anställningsavtal, vilket riskerar att ge både skatterättsliga och arbetsrättsliga konsekvenser för dig som uppdragsgivare. Ett sätt att göra det på är till exempel att skriva att konsultavtalets giltighet förutsätter att konsulten är registrerad för F-skatt.

Eftersom det inte finns någon motsvarighet till köplagen som gäller för köp av tjänster mellan företag så är utrymmet att fritt avtala om vad som ska gälla stort. Det betyder att det också är extra viktigt att ha ett väl genomarbetat uppdragsavtal.

Har du frågor eller vill du ha hjälp att skriva ett konsultavtal?

Kontakta mig

Eftersom du är intresserad av att skriva konsultavtal så kanske du också är intresserad av följande:

Aktieöverlåtelseavtal
Samarbetsavtal
Sekretessavtal
Anställningsavtal

Så här arbetar vi när vi skriver konsultavtal

Bilderna nedan beskriver steg för steg hur vi arbetar för att ta fram ett konsultavtal som är helt anpassat efter ditt företags situation och behov. Men tveka inte att höra av dig om du har frågor eller vill veta mer om hur våra avtalsjurister arbetar.

Steg 1

Börja med att kontakta oss och berätta vad du vill ha hjälp med.

Steg 2

Vi återkommer med en prisuppgift och bokar därefter in ett videomöte för att gå igenom förutsättningar och behov.

Steg 3

Sen skriver vi ett avtalsutkast baserat på den information som vi samlar in vid det första videomötet.

Steg 4

Därefter går vi tillsammans igenom avtalsutkastet punkt för punkt för att säkerställa att det återspeglar er tänka överenskommelse och för att reda ut eventuella frågetecken.

Steg 5

Avslutningsvis mailas det färdiga avtalet till dig i word- och PDF-format.

Vad säger våra kunder