Konsultavtal

Skriva avtal

Konsultavtal

Ett konsultavtal, eller uppdragsavtal som det också kallas, används av dig som köper eller säljer tjänster. Konsultavtalet reglerar bland annat  uppdragets omfattning, vilken ersättning som ska utgå, betalningsvillkor,  hur länge uppdraget ska pågå och om det löper tillsvidare, vilken uppsägningstid som gäller. Vidare så bör konsultavtalet även reglera vem som äger rättigheterna till arbetsresultatet och det bör inkludera ett konkurrens- och värvningsförbud samt bestämmelser om sekretess.

Eftersom det inte finns någon motsvarighet till köplagen som gäller för köp av tjänster mellan företag så är utrymmet att fritt avtala om vad som ska gälla stort. Det betyder att det också är extra viktigt att ha ett väl genomarbetat uppdragsavtal.

Har du frågor eller vill du ha hjälp att skriva ett konsultavtal?

Kontakta mig

Johanna Nielsen

Eftersom du är intresserad av att skriva konsultavtal så kanske du också är intresserad av följande:

Aktieöverlåtelseavtal
Samarbetsavtal
Sekretessavtal
Anställningsavtal

Så här arbetar vi när vi skriver konsultavtal

Bilderna nedan beskriver steg för steg hur vi arbetar för att ta fram ett konsultavtal som är helt anpassat efter ditt företags situation och behov. Men tveka inte att höra av dig om du har frågor eller vill veta mer om hur våra avtalsjurister arbetar.

1

Kontakta oss och berätta vad du vill ha hjälp med.

2

Vi återkommer till dig med en prisuppgift och bokar därefter in ett videomöte för att gå igenom dina förutsättningar och behov.

3

Vi skriver sen ett avtalsutkast baserat på den information som vi samlar  in under mötet.

4

Därefter går vi tillsammans igenom avtalsutkastet punkt för punkt för att säkerställa att det återspeglar er tänka överenskommelse och för att reda ut eventuella frågetecken.

5

Avslutningsvis mailar vi det färdiga avtalet till dig i word- och PDF-format.

Skicka en förfrågan

+46 8 121 486 86