Scroll Top

Distributionsavtal

Skriva avtal

Distributionsavtal

Ett distributionsavtal är ett avtal mellan två parter avseende distributionen av en vara. Ett distributionsavtal kan ha flera olika namn beroende på hur affärsmodellen ser ut. Agentavtal, återförsäljaravtal och franchiseavtal är alla exempel på olika distributionsformer. Vilken av dessa distributionsformer som är bäst lämpad varierar dock från fall till fall och är till stor del en förhandlingsfråga mellan parterna. Valet av affärsmodell är också avgörande för hur risk- och ansvarsfördelningen mellan parterna kommer att se ut och det finns därför goda skäl att börja med att reda ut vilka alternativ som finns. Beroende på valet av affärsmodell kommer också vitt skilda juridiska regelverk bli tillämpliga och det är därför en god idé att prata med en jurist om vad de olika alternativen innebär för verksamheten i praktiken. Det är inte ovanligt att vi granskar avtal där parterna blandat ihop begreppen eller missat att reglera viktiga frågor för deras valda affärsmodell.

Utöver de mest uppenbara frågorna om betalning och leveransvillkor bör distributionsavtalet också reglera användningen av varumärken i samband med marknadsföring och försäljning, vad som gäller vid eventuella reklamationer och  vem som bär produktansvaret.

Har du frågor eller vill du ha hjälp att skriva ett distributionsavtal?

Kontakta mig

Johanna Nielsen

Eftersom du är intresserad av att skriva distributionsavtal så kanske du också är intresserad av följande:

Agentavtal
Återförsäljaravtal
Leverantörsavtal
Kundavtal

Så här arbetar vi när vi skriver distributionsavtal

Bilderna nedan beskriver steg för steg hur vi arbetar för att ta fram ett distributionsavtal som är helt anpassat efter ditt företags situation och behov. Men tveka inte att höra av dig om du har frågor eller vill veta mer om hur våra avtalsjurister arbetar.

Steg 1

Börja med att kontakta oss och berätta vad du vill ha hjälp med.

Steg 2

Vi återkommer med en prisuppgift och bokar därefter in ett videomöte för att gå igenom förutsättningar och behov.

Steg 3

Sen skriver vi ett avtalsutkast baserat på den information som vi samlar in vid det första videomötet.

Steg 4

Därefter går vi tillsammans igenom avtalsutkastet punkt för punkt för att säkerställa att det återspeglar er tänka överenskommelse och för att reda ut eventuella frågetecken.

Steg 5

Avslutningsvis mailas det färdiga avtalet till dig i word- och PDF-format.

Vad säger våra kunder