Distributionsavtal

Skriva avtal

Distributionsavtal

Ett distributionsavtal är ett avtal mellan två parter avseende distributionen av en vara. Ett distributionsavtal kan ha flera olika namn beroende på hur affärsmodellen ser ut. Agentavtal, återförsäljaravtal och franchiseavtal är alla exempel på olika distributionsformer. Vilken av dessa distributionsformer som är bäst lämpad varierar dock från fall till fall och är till stor del en förhandlingsfråga mellan parterna. Valet av affärsmodell är också avgörande för hur risk- och ansvarsfördelningen mellan parterna kommer att se ut och det finns därför goda skäl att börja med att reda ut vilka alternativ som finns och vad de olika alternativen innebär i praktiken.

Har du frågor eller vill du ha hjälp att skriva ett distributionsavtal?

Kontakta mig

Johanna Nielsen

Eftersom du är intresserad av att skriva distributionsavtal så kanske du också är intresserad av följande:

Agentavtal
Återförsäljaravtal
Leverantörsavtal
Kundavtal

Så här arbetar vi när vi skriver distributionsavtal

Bilderna nedan beskriver steg för steg hur vi arbetar för att ta fram ett distributionsavtal som är helt anpassat efter ditt företags situation och behov. Men tveka inte att höra av dig om du har frågor eller vill veta mer om hur våra avtalsjurister arbetar.

1

Först kontaktar du oss och berättar vad du vill ha hjälp med.

2

Vi återkommer till dig med en prisuppgift och bokar därefter in ett videomöte för att gå igenom dina förutsättningar och behov.

3

Vi skriver sen ett avtalsutkast baserat på den information som samlades in under mötet.

4

Därefter går vi tillsammans igenom avtalsutkastet punkt för punkt för att säkerställa att det återspeglar er tänka överenskommelse och för att reda ut eventuella frågetecken.

5

Avslutningsvis mailar vi det färdiga avtalet till dig i word- och PDF-format.

Skicka en förfrågan

+46 8 121 486 86