Scroll Top

Skriva avtal

Agentavtal

Ett agentavtal är ett avtal som ger ett företag rätt att sälja varor eller tjänster åt ett annat företag i det företagets namn. Syftet med att samarbeta med en agent och teckna ett agentavtal är ofta att hitta nya eller fler sätt att få ut sina produkter på marknaden.

Lagen om handelsagentur är den lagstiftning som reglerar agentförhållandet. Den svenska lagstiftningen bygger på ett EU-direktiv och reglerar i huvudsak det interna förhållandet mellan huvudman och agent, förhållandet till tredjeman ligger däremot utanför lagens omfattning.

Vidare innehåller lagen tvingande bestämmelser till fördel för agenten, vilket betyder att avtalsvillkor som är mindre förmånliga för agenten än lagen är ogiltiga. Anledningen till detta är framförallt att agenten betraktas som en svagare part i avtalsrelationen vars intressen därav behöver skyddas.

Nedan är ett urval av de tvingande bestämmelser som finns i lagtexten:
  • Först och främst så har Agenten rätt till provision på förmedlade affärer.
  • Uppsägningstiden är minst 1 månad under första avtalsåret och ökar därefter med 1 månad för varje påbörjat avtalsår, upp till max 6 månader. Parterna kan dock avtala om att uppsägningstiden ska fortsätta vara 3 månader från fjärde året och framåt.
  • Agenten har rätt till avgångsvederlag. Om inget annat står i avtalet har agenten rätt till ett avgångsvederlag som högst motsvarar ett års omsättning.
  • Agentavtal innehåller ofta en konkurrensklausul. Enligt lag får parterna inte avtala om en konkurrensklausul som sträcker sig mer än 2 år efter att agentavtalet har upphört.

Lagtexten är att betrakta som en grundstomme men den är på inget vis heltäckande. Det är därför viktigt att avtala om vad som gäller för varje enskilt fall. Provisionens storlek och tid för betalning, hur stort ska avgångsvederlaget vara, konkurrensbestämmelser, geografiskt område, marknadsföring, osv. är exempel på några punkter som agentavtalet bör innehålla.

Har du frågor eller vill du ha hjälp att skriva ett anställningsavtal?

Kontakta mig

Johanna Nielsen

Eftersom du är intresserad av att skriva agentavtal så kanske du också är intresserad av följande:

Distributionsavtal
Återförsäljaravtal
Kundavtal
Anställningsavtal

Så här arbetar vi när vi skriver agentavtal

Bilderna nedan beskriver steg för steg hur vi arbetar för att ta fram ett agentavtal som är helt anpassat efter ditt företags situation och behov. Men tveka inte att höra av dig om du har frågor eller vill veta mer om hur våra avtalsjurister arbetar.

Steg 1

Börja med att kontakta oss och berätta vad du vill ha hjälp med.

Steg 2

Vi återkommer med en prisuppgift och bokar därefter in ett videomöte för att gå igenom förutsättningar och behov.

Steg 3

Sen skriver vi ett avtalsutkast baserat på den information som samlades in vid det första videomötet.

Steg 4

Därefter går vi tillsammans igenom avtalsutkastet punkt för punkt för att säkerställa att det återspeglar er tänka överenskommelse och för att reda ut eventuella frågetecken.

Steg 5

Avslutningsvis mailas det färdiga avtalet till dig i word- och PDF-format.

referenser

vad våra kunder säger.

Anders Färnlöf
EcoRub AB

Ytterst kompetent, trevligt bemötande, kund receptiva för innehåll, snabb leverans och bra kvalitetssäkring, där de personligen följer upp ifall vi är nöjda med materialet. De kan verkligen rekommenderas.

Oskar Haldemar
NorrLab AB

Väldigt nöjd med VirMeda!

Som IT-verksamhet med globala kunder har de kunnat stötta oss med bra rådgivning och levererat uppdrag snabbt. Hög förståelse för projektbaserad försäljning med förmåga att förstå och översätta processer till tydliga avtal.

Spelhem

Supersnabb, jättetrevlig och proffsig!

Återkommer alla dagar i veckan till VirMeda med Johanna i spetsen.

Rekommenderar alla detta företag – 5/5!

Philippe Simon

VirMeda hjälpte oss med en uppsägning av ett agentavtal och att uppnå en förlikning. Johanna satte sig snabbt in i alla frågeställningar och arbetade metodiskt och systematiskt. Johanna är en mycket kompetent jurist. Vi kan varmt rekommendera henne.

Recycling Sweden ROI

Är så nöjd med VirMeda (Johanna Nielsen). Tack för ett professionellt och trevligt bemötande. Strålande service! 10/10 – Rekommenderar starkt!

Salah Chohan

Jättenöjd.

Mycket bra kommunikation, kunskap och juridisk rådgivning. Löste problemet under utlovad tid och till överenskommet arvode. Vi kommer att välja VirMeda i framtiden för våra affärsjuridiska ärenden och rekommenderar dem varmt.

Tack Johanna, du ger kunden bra trygghet med ditt proffsiga arbetssätt och kunskap.

Kontakta oss för affärsjuridisk rådgivning

Footer kontaktformulär