Scroll Top

Skriva avtal

Anställningsavtal

Ett anställningsavtal är ett avtal mellan en arbetsgivare och en arbetstagare. Ett anställningsavtal reglerar bland annat den anställdes arbetsuppgifter, ansvar, arbetstider, lön, uppsägningstid, konkurrens- och värvningsförbud, sekretess, mm.

Val av anställningsform

Anställningsavtalet anger också vad det är för typ av anställning, är det en tillsvidareanställning med en inledande provanställning eller är det en visstidsanställning? Om det är en visstidsanställning bör det även framgå om det är ett vikariat, en projektanställning eller kanske en behovsanställning. En annan viktig fråga  är huruvida visstidsanställningen ska gå att avsluta i förtid.

Vem äger arbetsresultatet?

I dagens kunskapssamhälle är human kapital och övriga immateriella tillgångar ofta företagens viktigaste tillgång. Därför är det viktigt för dig som arbetsgivare och entreprenör att säkerställa att rätten till det arbetsresultat som dina anställda skapar stannar hos företaget.

I anställningsavtalet kan arbetsgivaren säkra sin exklusiva rätt till den anställdes arbetsresultat (även inkluderande know-how). Bolaget bör även uttryckligen få rätt att använda, göra bearbetningar och att vidareutveckla det den anställde har producerat under anställningen. Det bör även framgå i anställningsavtalet att rätten till dessa immateriella tillgångar ska övergå till företaget utan någon särskild kompensation, utöver lön och övriga anställningsförmåner, till den anställde. Om avtalet inte innehåller en sådan bestämmelse kan den anställde kräva ersättning för att överlåta sin upphovsrätt till arbetsgivaren.

Konkurrensklausuler och värvningsförbud

Som anställd har man per automatik en lagstadgad lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare. Lojalitetsplikten innebär bland annat att den anställde inte kan bedriva konkurrerande verksamhet under tiden som denne är anställd. Men så snart anställningen upphör så upphör också lojalitetsplikten och det är då fritt fram att bedriva konkurrerande verksamhet. Genom att inkludera en konkurrensklausul i anställningsavtalet kan arbetsgivaren förlänga lojalitetsplikten så att den gäller även en tid efter anställningens upphörande. Det förutsätter dock att konkurrensbegränsningen är skälig och den anställde har dessutom rätt till kompensation för den inskränkning som begränsningen innebär.

Ett värvningsförbud är en annan lösning och många gånger ett bättre alternativ. Ett värvningsförbud begränsar inte den anställde på samma sätt och arbetsgivaren är därför inte heller skyldig att betala någon kompensation på grund av det. Värvningsförbudet hindrar dock den anställde från att värva, eller försöka värva, företagets kunder, anställda och samarbetspartners en tid efter anställningens upphörande.

 

Har du frågor eller vill du ha hjälp att skriva ett anställningsavtal?

Kontakta mig

Johanna Nielsen

Eftersom du är intresserad av att skriva anställningsavtal så kanske du också är intresserad av följande:

Personuppgiftspolicy
Konsultavtal
Sekretessavtal
Arbetsrätt

Så här arbetar vi när vi skriver anställningsavtal

Bilderna nedan beskriver steg för steg hur vi arbetar för att ta fram ett anställningsavtal som är helt anpassat efter ditt företags situation och behov. Men tveka inte att höra av dig om du har frågor eller vill veta mer om hur våra avtalsjurister arbetar.

Steg 1

Börja med att kontakta oss och berätta vad du vill ha hjälp med.

Steg 2

Vi återkommer med en prisuppgift och bokar därefter in ett videomöte för att gå igenom förutsättningar och behov.

Steg 3

Sen skriver vi ett avtalsutkast baserat på den information som samlades in vid det första videomötet.

Steg 4

Därefter går vi tillsammans igenom avtalsutkastet punkt för punkt för att säkerställa att det återspeglar er tänka överenskommelse och för att reda ut eventuella frågetecken.

Steg 5

Avslutningsvis mailas det färdiga avtalet till dig i word- och PDF-format.

referenser

vad våra kunder säger.

Anders Färnlöf
EcoRub AB

Ytterst kompetent, trevligt bemötande, kund receptiva för innehåll, snabb leverans och bra kvalitetssäkring, där de personligen följer upp ifall vi är nöjda med materialet. De kan verkligen rekommenderas.

Oskar Haldemar
NorrLab AB

Väldigt nöjd med VirMeda!

Som IT-verksamhet med globala kunder har de kunnat stötta oss med bra rådgivning och levererat uppdrag snabbt. Hög förståelse för projektbaserad försäljning med förmåga att förstå och översätta processer till tydliga avtal.

Spelhem

Supersnabb, jättetrevlig och proffsig!

Återkommer alla dagar i veckan till VirMeda med Johanna i spetsen.

Rekommenderar alla detta företag – 5/5!

Philippe Simon

VirMeda hjälpte oss med en uppsägning av ett agentavtal och att uppnå en förlikning. Johanna satte sig snabbt in i alla frågeställningar och arbetade metodiskt och systematiskt. Johanna är en mycket kompetent jurist. Vi kan varmt rekommendera henne.

Recycling Sweden ROI

Är så nöjd med VirMeda (Johanna Nielsen). Tack för ett professionellt och trevligt bemötande. Strålande service! 10/10 – Rekommenderar starkt!

Salah Chohan

Jättenöjd.

Mycket bra kommunikation, kunskap och juridisk rådgivning. Löste problemet under utlovad tid och till överenskommet arvode. Vi kommer att välja VirMeda i framtiden för våra affärsjuridiska ärenden och rekommenderar dem varmt.

Tack Johanna, du ger kunden bra trygghet med ditt proffsiga arbetssätt och kunskap.

Kontakta oss för affärsjuridisk rådgivning

Footer kontaktformulär