Scroll Top

Samarbetsavtal

Skriva avtal

Samarbetsavtal

Ett samarbetsavtal är ett avtal mellan två eller flera samarbetspartners. Samarbetsavtalet reglerar framförallt hur samarbetet ska fungera för att man ska nå ett gemensamt mål.

Ett samarbetsavtal kan därför med fördel innehålla information om bakgrunden till samarbetet samt en beskrivning av syfte och önskat resultat.  Vidare bör avtalet inkludera bestämmelser om hur genomförandet ska gå till, en tidsplan, arbets- och ansvarsfördelning samt vad som händer om någon part vill avsluta samarbetet i förtid.

Andra viktiga frågor att reglera är sekretess, vem som äger rättigheterna till arbetsresultatet och eventuella konkurrensbegränsningar. För även om du och din samarbetspartner är överens så är det alltid en god idé att skriva ner vad som gäller. Förhoppningsvis kommer ert samarbete att löpa under lång tid och då är det lätt att glömma vad den ursprungliga överenskommelsen egentligen var. Tar ni dessutom hjälp av en avtalsjurist kan han eller hon göra er uppmärksamma på frågor och situationer som ni kanske inte tänkt på och som kan vara bra att diskutera i förväg.

Har du frågor eller vill du ha hjälp att skriva ett samarbetsavtal?

Kontakta mig

Johanna Nielsen

Eftersom du är intresserad av att skriva samarbetsavtal så kanske du också är intresserad av följande:

Aktieöverlåtelseavtal
Personuppgiftsbiträdesavtal
Sekretessavtal
Agentavtal

Så här arbetar vi när vi skriver samarbetsavtal

Följande bilder beskriver steg för steg hur vi arbetar för att ta fram ett samarbetsavtal som är helt anpassat efter ditt företags situation och behov. Men tveka inte att höra av dig om du har fler frågor eller vill veta mer om hur våra avtalsjurister arbetar.

Steg 1

Börja med att kontakta oss och berätta vad du vill ha hjälp med.

Steg 2

Vi återkommer med en prisuppgift och bokar därefter in ett videomöte för att gå igenom förutsättningar och behov.

Steg 3

Sen skriver vi ett avtalsutkast baserat på den information som vi samlar in vid det första videomötet.

Steg 4

Därefter går vi tillsammans igenom avtalsutkastet punkt för punkt för att säkerställa att det återspeglar er tänka överenskommelse och för att reda ut eventuella frågetecken.

Steg 5

Avslutningsvis mailas det färdiga avtalet till dig i word- och PDF-format.

Vad säger våra kunder