Kundavtal

Skriva avtal

Kundavtal

Ett kundavtal är ett avtal mellan leverantör och kund. I det brukar man reglera alla grundläggande frågor kring försäljningen, till exempel, vad är det ni säljer och till vilket pris, vilken kvantitet och vilken kvalitet, leveranstid och transportvillkor, mm.

Ett tydligt kundavtal är därmed en grundläggande förutsättning för att du som leverantör ska uppfylla kundens förväntningar och det kan med fördel kompletteras med allmänna villkor. Att formulera allmänna villkor för företagets verksamhet är ett effektivt sätt att tillämpa avtalsvillkor som gäller för samtliga kunder.

Därutöver finns det några generella riktlinjer att förhålla sig till när man ska skriva ett bra kundavtal, eller egentligen oavsett vilken typ av avtal du ska skriva.

1) “KISS-principen” – Keep it short & simple

Först och främst, enkelhetens konst är beundransvärd. Så sträva alltid efter att hålla kundavtalet så enkelt som möjligt eftersom ett långt och komplext avtal skapar paradoxalt nog fler felkällor. Ett avtal som är svårt att överblicka tenderar dessutom att ge upphov till fler tvister eftersom risken ökar att parterna inte är helt införstådda med vad de har kommit överens om.

2) Använda raka och tydliga formuleringar

Vidare så är det värt besväret att lägga ner lite extra tid på precisionen i era formuleringar. Det är viktigt att avtalet är tillräckligt tydligt för att någon helt utomstående ska kunna förstå vad det är ni har kommit överens om. Definiera även begrepp som kan vara tvetydiga och begrepp som är centrala för avtalet. Det är bara att konstatera att tydlighet lönar sig alltid.

Har du frågor eller vill du ha hjälp att skriva ett kundavtal?

Kontakta mig

Eftersom du är intresserad av att skriva kundavtal så kanske du också är intresserad av följande:

Allmänna villkor
Distributionsavtal
Leverantörsavtal
Återförsäljaravtal

Så här arbetar vi när vi skriver kundavtal

Bilderna nedan beskriver steg för steg hur vi arbetar för att ta fram ett kundavtal som är helt anpassat efter ditt företags situation och behov. Men tveka inte att höra av dig om du har frågor eller vill veta mer om hur våra avtalsjurister arbetar.

Steg 1

Börja med att kontakta oss och berätta vad du vill ha hjälp med.

Steg 2

Vi återkommer med en prisuppgift och bokar därefter in ett videomöte för att gå igenom förutsättningar och behov.

Steg 3

Sen skriver vi ett avtalsutkast baserat på den information som vi samlar in vid det första videomötet.

Steg 4

Därefter går vi tillsammans igenom avtalsutkastet punkt för punkt för att säkerställa att det återspeglar er tänka överenskommelse och för att reda ut eventuella frågetecken.

Steg 5

Avslutningsvis mailas det färdiga avtalet till dig i word- och PDF-format.

Vad säger våra kunder