Scroll Top

Vanliga frågor

Vanliga frågor

Här svarar vi på vanliga frågor som vi ofta får.

Säljer ni färdiga avtalsmallar?

Nej, vi säljer inte några färdiga avtalsmallar. Avtalen  vi säljer är skrivna av jurister och skräddarsydda efter kundens behov och önskemål.

Vart har ni kontor?

Vi har inga fysiska kontor utan arbetar platsoberoende. Det gör att vi på ett effektivt sätt kan hjälpa kunder över hela landet. Vi genomför majoriteten av våra möten som videomöten och använder oss då främst av ett verktyg som heter whereby.com.

Hjälper ni även privatpersoner med juridisk rådgivning?

Nej, vi är en renodlad affärsjuridisk byrå och vänder oss bara till företag och organisationer. Vi kan däremot hjälpa privatpersoner som vill ha juridisk rådgivning till exempel inför en företagsstart.

Hur fungerar det med sekretess?

För oss är det viktigt att ni känner er trygga med att er information inte sprids vidare. Vid behov skriver vi ett sekretessavtal innan uppdragsstart. Därutöver kan  vi på er begäran radera känslig information så snart ett uppdrag är utfört.

Kan man anlita er för löpande rådgivning?

Ja, vi utför även uppdrag som extern bolagsjurist och kan bistå med löpande affärsjuridisk rådgivning. När du tecknar ett ramavtal med oss får du ett långsiktigt samarbete med en jurist som lär känna er verksamhet. Här kan läsa mer om att hyra en bolagsjurist.

Har ni någon bindningstid?

Nej, vi har ingen bindningstid i våra avtal. Däremot löper våra avtal med 1-3 månaders uppsägningstid beroende på uppdragets omfattning.

Vilka betalningsvillkor gäller?

Betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum efter godkänd kreditprövning.

Vi fakturerar löpande uppdrag månadsvis och övriga uppdrag när arbetet är utfört och godkänt av dig som kund. Vi skickar alla fakturor per e-mail.

Vid sen betalning debiterar vi dröjsmålsränta samt påminnelseavgift enligt räntelagen.

Har du inte fått svar på dina frågor?