Vanliga frågor

Vad är en virtuell medarbetare?

Våra virtuella medarbetare är fysiska personer som sitter runt om i landet och arbetar på distans. De är flexibla och självgående konsulter som är vana att ta sig an nya uppgifter.

Vilka system behöver vi ha för att samarbeta med er?

Vilka system som krävs beror helt på vad ni vill ha hjälp med. Vill ni att vi utför arbetsuppgifter i ert affärssystem så behöver systemet vara molnbaserat. När det gäller kommunikations- och samarbetsverktyg brukar vi bland annat använda:

  • Slack
  • Trello
  • Google Docs
  • Google Drive
  • Dropbox

Men vi är flexibla och kan anpassa oss efter era önskemål.

För våra videomöten använder vi appear.in eller Skype.

Hur fungerar det med sekretess?

Vi skriver alltid ett sekretessavtal för att ni ska känna er trygga med att er information inte sprids vidare. Därutöver åtar vi oss att på er begäran radera känslig information så snart ett uppdrag är utfört.

Ni erhåller också äganderätten till det material som produceras inom ramen för ett uppdrag.

Har ni någon bindningstid?

Nej, vi har ingen bindningstid i våra avtal. Däremot löper våra tillsvidare avtal med 1-3 månaders uppsägningstid beroende på uppdragets omfattning.

Vilka betalningsvillkor gäller?

Alla uppdrag faktureras månadsvis med 30 dagars betalningstid. Vid sen betalning debiterar vi dröjsmålsränta samt påminnelseavgift enligt räntelagen.

Vi tänker på miljön och skickar därför alla våra fakturor per e-mail.