Sekretessavtal

Skriva avtal

Sekretessavtal

Ett sekretessavtal, eller NDA (Non- disclosure agreement) som det också kallas, skyddar dina företagshemligheter och skrivs ofta i samband med att man ska inleda ett nytt samarbete, anlita en konsult, diskutera ett eventuellt köp av bolag eller anställa en ny medarbetare. Avtalet fungerar i huvudsak som ett komplement till det lagstadgade skyddet för företagshemligheter. Ett sekretessavtal kan antingen vara ensidigt, dvs. om bara den ena parten kommer dela med sig av hemlig information. Men det kan också vara ömsesidigt, om båda parter utbyter hemlig information.

Sekretessavtalet reglerar bland annat vilken information som är konfidentiell, under hur lång tid sekretessen gäller och många gånger även vilka påföljder som kan bli aktuella vid brott mot sekretessen. Eftersom det ofta är mycket svårt att beräkna vilken skada en part som bryter mot sekretessavtalet orsakar kan ett avtalat vite vara ett bra alternativ. En vitesklausul som säger exakt vilket belopp som den felande parten ska betala till den andra parten kan ha en avskräckande effekt och ger därmed en ökad trygghet.

För att avtalet ska få önskad effekt är det framförallt viktigt att vara så specifik som möjligt med vilken information som ska vara sekretessbelagd. Det är därför sällan en bra lösning att skriva att all information som parterna delar med sig av ska vara konfidentiell. Därutöver är det viktigt att avtala om att sekretessen ska fortsätta att gälla även efter att Parternas avtal har upphört.

Här kan du läsa mer om vad sekretessavtalet bör innehålla.

Däremot finns det inget som säger att ni måste skriva ett självständigt sekretessavtal eller NDA, det går lika bra att inkludera en sekretessklausul som en del av ett större avtal.

Har du frågor eller vill du ha hjälp att skriva ett sekretessavtal / NDA?

Kontakta mig

Johanna Nielsen

Eftersom du är intresserad av att skriva sekretessavtal så kanske du också är intresserad av följande:

Aktieöverlåtelseavtal
Samarbetsavtal
Konsultavtal
Anställningsavtal

Så här arbetar vi när vi skriver sekretessavtal

Bilderna nedan beskriver steg för steg hur vi arbetar för att ta fram ett sekretessavtal som är helt anpassat efter ditt företags situation och behov. Men tveka inte att höra av dig om du har frågor eller vill veta mer om hur våra avtalsjurister arbetar.

Steg 1

Börja med att kontakta oss och berätta vad du vill ha hjälp med.

Steg 2

Vi återkommer med en prisuppgift och bokar därefter in ett videomöte för att gå igenom förutsättningar och behov.

Steg 3

Sen skriver vi ett avtalsutkast baserat på den information som samlades in vid det första videomötet.

Steg 4

Därefter går vi tillsammans igenom avtalsutkastet punkt för punkt för att säkerställa att det återspeglar er tänka överenskommelse och för att reda ut eventuella frågetecken.

Steg 5

Avslutningsvis mailas det färdiga avtalet till dig i word- och PDF-format.

Vad säger våra kunder