Återförsäljaravtal

Skriva avtal

Återförsäljaravtal

Ett återförsäljaravtal är ett avtal som reglerar samarbetet mellan dig som leverantör och din återförsäljare. Att samarbeta med en etablerad återförsäljare är ett effektivt sätt att få ut nya produkter på marknaden. Till skillnad från en agent så köper återförsäljaren själv produkterna från leverantören för att sen sälja dem vidare till slutkund i eget namn. Återförsäljarens ersättning är alltså  mellanskillnaden mellan inköpspriset från leverantören och försäljningspriset. Återförsäljarens rättigheter och skyldigheter regleras inte i någon särskild lagstiftning på det sätt som till exempel handelsagentens roll regleras i lagen om handelsagentur. Ett väl genomarbetat återförsäljaravtal blir därför mycket viktigt.

Återförsäljaravtalet reglerar bland annat pris, leveranstider, vem som bekostar och står risken för frakt, produktgarantier, mm.

Har du frågor eller vill du ha hjälp att skriva ett återförsäljaravtal?

Kontakta mig

Johanna Nielsen

Eftersom du är intresserad av att skriva återförsäljaravtal så kanske du också är intresserad av följande:

Agentavtal
Samarbetsavtal
Distributionsavtal
Leverantörsavtal

Så här arbetar vi när vi skriver återförsäljaravtal

Bilderna nedan beskriver steg för steg hur vi arbetar för att ta fram ett återförsäljaravtal som är helt anpassat efter ditt företags situation och behov. Men tveka inte att höra av dig om du har frågor eller vill veta mer om hur våra avtalsjurister arbetar.

1

Kontakta oss och berätta vad du vill ha hjälp med.

2

Vi återkommer till dig med en prisuppgift och bokar därefter in ett videomöte för att gå igenom dina förutsättningar och behov.

3

Vi skriver sen ett avtalsutkast baserat på den information som vi samlar  in under mötet.

4

Därefter går vi tillsammans igenom avtalsutkastet punkt för punkt för att säkerställa att det återspeglar er tänka överenskommelse och för att reda ut eventuella frågetecken.

5

Avslutningsvis mailar vi det färdiga avtalet till dig i word- och PDF-format.

Skicka en förfrågan

+46 8 121 486 86