Scroll Top

Skriva avtal

Licensavtal

Ett licensavtal ger licenstagaren rätt att nyttja en immateriell rättighet, som till exempel ett varumärke, ett patent eller know-how. Det här nyttjandet består oftast i en rätt att tillverka och/ eller sälja en viss produkt. Eftersom det inte finns någon särskild lag som reglerar licensavtal så har parterna stor möjlighet att fritt utforma avtalet hur de vill.

Det är till att börja med viktigt att känna till att licensavtalet inte innebär att rättigheterna överlåts utan bara att de upplåts. Varumärkeslicenser är mycket vanligt förekommande inom till exempel franchising där licensen ingår som en del i franchiseavtalet.

Vad är det som licensieras?

Det är också viktigt att licensavtalet innehåller en tydlig definition av vad det är som licensieras. Då det rör sig om ett patent eller ett varumärke är det relativt enkelt att göra eftersom dessa har unika nummer som man kan hänvisa till. Även om avtalet avser en ännu inte registrerad rättighet kan man ändå definiera avtalsobjektet genom att bifoga registreringsansökan eller ange ansökningsnummer.

Upphovsrätter, dvs. datorprogram, musik, foton och andra konstnärliga verk, kräver däremot en bättre beskrivning. Eftersom upphovsrätter inte behöver registreras finns det därmed inga unika identifikationsnummer för dessa.  I sådana fall bör beskrivningen vara så särskiljande som möjligt eftersom det är beskrivningen som definierar vad avtalet egentligen avser.

Exklusiv, ensam eller enkel licens?

Exklusiv licens: Den första licenstypen ger licenstagaren ensamrätt att nyttja rättigheten inom avtalat geografiskt område.

Ensam licens: Den andra licenstypen innebär istället att licenstagaren och licensgivaren själv har rätt att nyttja rättigheten inom avtalat geografiskt område.

Enkel licens: Den tredje typen innebär att flera licenstagare och licensgivaren själv har rätt att nyttja rättigheten inom avtalat geografiskt område.

Det geografiska området  kan vara alltifrån ett land, till en region, till hela världen men måste alltid framgå av avtalet.

Ersättningsmodeller

När det gäller valet av ersättningsmodell i ett licensavtal är det ofta sammankopplat med valet av licenstyp eftersom det finns en tydlig koppling mellan exklusiviteten som en licenstagare får och ersättningen som licensgivaren kan kräva.

Royalty betalningar är den vanligaste ersättningsformen i licensavtal. Royaltyn utgör värdet av licenstagarens nyttjande av den licensierade immaterialrätten och kan beräknas på lite olika sätt. Royaltyn kan exempelvis vara en fast procentsats av nettoförsäljningen eller ett fast belopp per tillverkad, såld eller uthyrd enhet. Oavsett vilken beräkningsmetod man väljer så är det viktigt att licensavtalet tydligt definierar hur beräkningen ska gå till, när royaltyfordran uppkommer och vilka betalningsvillkor som gäller.

Engångsbetalningar är ett annat alternativ men problemet med dessa är att det ofta är mycket svårt att beräkna en skälig engångsbetalning för hela licensavtalets giltighetstid.

Korslicensiering är en annan lite speciell betalningsform som går ut på ett ömsesidigt licensutbyte mellan avtalsparterna istället för en monetär betalning. Den här formen används främst av jämbördiga företag som kan dra nytta av varandras patent.

Har du frågor eller vill du ha hjälp att skriva ett licensavtal?

Kontakta mig

Johanna Nielsen

Eftersom du är intresserad av att skriva licensavtal så kanske du också är intresserad av följande:

Aktieöverlåtelseavtal
Samarbetsavtal
Sekretessavtal
Agentavtal

Så här arbetar vi när vi skriver licensavtal

Bilderna nedan beskriver hur vi arbetar för att ta fram ett licensavtal som är helt anpassat efter ditt företags situation och behov men tveka inte att höra av dig om du har frågor eller vill veta mer om hur våra avtalsjurister arbetar.

Steg 1

Börja med att kontakta oss och berätta vad du vill ha hjälp med.

Steg 2

Vi återkommer med en prisuppgift och bokar därefter in ett videomöte för att gå igenom förutsättningar och behov.

Steg 3

Sen skriver vi ett avtalsutkast baserat på den information som samlades in vid det första videomötet.

Steg 4

Därefter går vi tillsammans igenom avtalsutkastet punkt för punkt för att säkerställa att det återspeglar er tänka överenskommelse och för att reda ut eventuella frågetecken.

Steg 5

Avslutningsvis mailas det färdiga avtalet till dig i word- och PDF-format.

referenser

vad våra kunder säger.

Anders Färnlöf
EcoRub AB

Ytterst kompetent, trevligt bemötande, kund receptiva för innehåll, snabb leverans och bra kvalitetssäkring, där de personligen följer upp ifall vi är nöjda med materialet. De kan verkligen rekommenderas.

Oskar Haldemar
NorrLab AB

Väldigt nöjd med VirMeda!

Som IT-verksamhet med globala kunder har de kunnat stötta oss med bra rådgivning och levererat uppdrag snabbt. Hög förståelse för projektbaserad försäljning med förmåga att förstå och översätta processer till tydliga avtal.

Spelhem

Supersnabb, jättetrevlig och proffsig!

Återkommer alla dagar i veckan till VirMeda med Johanna i spetsen.

Rekommenderar alla detta företag – 5/5!

Philippe Simon

VirMeda hjälpte oss med en uppsägning av ett agentavtal och att uppnå en förlikning. Johanna satte sig snabbt in i alla frågeställningar och arbetade metodiskt och systematiskt. Johanna är en mycket kompetent jurist. Vi kan varmt rekommendera henne.

Recycling Sweden ROI

Är så nöjd med VirMeda (Johanna Nielsen). Tack för ett professionellt och trevligt bemötande. Strålande service! 10/10 – Rekommenderar starkt!

Salah Chohan

Jättenöjd.

Mycket bra kommunikation, kunskap och juridisk rådgivning. Löste problemet under utlovad tid och till överenskommet arvode. Vi kommer att välja VirMeda i framtiden för våra affärsjuridiska ärenden och rekommenderar dem varmt.

Tack Johanna, du ger kunden bra trygghet med ditt proffsiga arbetssätt och kunskap.

Kontakta oss för affärsjuridisk rådgivning

Footer kontaktformulär