Personuppgiftsbiträdesavtal

Skriva avtal

Personuppgiftsbiträdesavtal

Ett personuppgiftsbiträdesavtal eller DPA (Data Processor Agreement) är ett avtal mellan den som är personuppgiftsansvarig och den som behandlar personuppgifter på uppdrag av personuppgiftsansvarig, dvs. personuppgiftsbiträdet.

Till att börja med kan vi konstatera att GDPR ställer en hel del krav på alla som samlar in och behandlar personuppgifter. Det är till exempel alltid den som bestämmer att personuppgifter ska samlas in och vad de ska användas till som är personuppgiftsansvarig enligt GDPR. Det är också viktigt att veta att det ansvaret inte går att överlåta eller avtala bort.

Den personuppgiftsansvarige har dock ofta underleverantörer som man för över uppgifter till och då uppstår också ett behov av att teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar hur biträdet får behandla personuppgifter för den ansvariges räkning.

Här kan du också läsa mer om varför det är viktigt att teckna personuppgiftsbiträdesavtal.

Vidare så innehåller Personuppgiftsbiträdesavtalet bland annat instruktioner för behandlingen av uppgifterna , anlitande av eventuella underbiträden, rutiner för att säkerställa överenskommen säkerhetsnivå, sekretess, mm. Det är alltså genom avtalet som den personuppgiftsansvarige säkerställer att biträdet behandlar personuppgifterna på rätt sätt.

Har du frågor eller vill du ha hjälp att skriva ett personuppgiftsbiträdesavtal?

Kontakta mig

Johanna Nielsen

Eftersom du är intresserad av att skriva personuppgiftsbiträdesavtal så kanske du också är intresserad av följande:

GDPR
Samarbetsavtal
Arbetsrätt
Leverantörsavtal

Så här arbetar vi när vi skriver personuppgiftsbiträdesavtal

Bilderna nedan beskriver steg för steg hur vi arbetar för att ta fram ett personuppgiftsbiträdesavtal som är helt anpassat efter ditt företags situation och behov. Men tveka inte att höra av dig om du har frågor eller vill veta mer om hur våra avtalsjurister arbetar.

Steg 1

Börja med att kontakta oss och berätta vad du vill ha hjälp med.

Steg 2

Vi återkommer med en prisuppgift och bokar därefter in ett videomöte för att gå igenom förutsättningar och behov.

Steg 3

Sen skriver vi ett avtalsutkast baserat på den information som samlades in vid det första videomötet.

Steg 4

Därefter går vi tillsammans igenom avtalsutkastet punkt för punkt för att säkerställa att det återspeglar er tänka överenskommelse och för att reda ut eventuella frågetecken.

Steg 5

Avslutningsvis mailas det färdiga avtalet till dig i word- och PDF-format.

Vad säger våra kunder