Bolagsrätt

Våra jurister hjälper dig som företagare med ett brett spann av bolagsrättsliga frågor. Oavsett om du behöver du hjälp med att registrera ett bolag, upprätta aktieägaravtal, genomföra en nyemission eller reda ut vilka rättigheter aktieägarna har vid en bolagsstämma eller vilka krav som måste beaktas kring bolagsstyrning så kan våra jurister vägleda dig. Tillsammans reder vi ut vad du har för möjligheter, ansvar och skyldigheter. Vi bistår även företagare med alla frågor som uppkommer i samband med företagsöverlåtelser.

Kontakta en jurist för juridisk rådgivning
Ring 08 – 121 486 86
Maila: info@virmeda.se

Aktieägaravtal

Ett aktieägaravtal eller kompanjonsavtal är ett avtal mellan ägarna i ett bolag.  Det är aktieägaravtalet som reglerar hur aktieägarnas samarbete ska fungera.

Aktieägaravtalet är, till skillnad från bolagsordningen, ett internt dokument mellan ägarna. Det är med andra ord inte en offentlig handling och det registreras inte hos Bolagsverket. Aktieägaravtalet är därför ett bra komplement till bolagsordningen eftersom det ger ägarna möjlighet att avtala om mer känsliga frågor som man inte vill ska komma till allmän kännedom.

Vår avtalstjänst

Våra avtalsjurister skriver skräddarsydda avtal till ditt företag. Vi erbjuder alltid fasta priser och personlig service.

Skicka en förfrågan
08- 121 486 86