Bolagsrätt

Våra jurister hjälper dig som företagare med bolagsrätt. Vad är då bolagsrätt? Begreppet bolagsrätt, eller associationsrätt som det också kallas, är ett brett område som innefattar  bildande, styrning och avveckling av bolag. Det är alltså en av affärsjuridikens viktigaste grundpelare och påverkar företagens vardag i en mycket större utsträckning än vad man kanske först kan tro.

Oavsett om du behöver hjälp med att registrera ett bolag, upprätta aktieägaravtal, genomföra en nyemission eller reda ut vilka rättigheter aktieägarna har vid en bolagsstämma eller vilka krav som gäller kring bolagsstyrning så kan våra jurister vägleda dig.  Tillsammans reder vi ut vad du har för möjligheter, ansvar och skyldigheter. Vi bistår även företagare med alla frågor som uppkommer i samband med en företagsöverlåtelse. Vi kan också ge råd kring olika bolagsstrukturer samt ge förslag på lämpliga upplägg. För oss är det viktigt att affären står i fokus och vi väger därför alltid in både juridiska och kommersiella aspekter i vår rådgivning.

Kontakta en affärsjurist för juridisk rådgivning
Ring 08- 121 486 86
Maila: info@virmeda.se

Aktieägaravtal

Ett aktieägaravtal eller kompanjonsavtal är ett avtal mellan ägarna i ett bolag.  Det är huvudsakligen aktieägaravtalet som reglerar hur aktieägarnas samarbete ska fungera.

Aktieägaravtalet är, till skillnad från bolagsordningen, ett internt dokument mellan ägarna. Det är inte ett dokument som Bolagsverket tar del av och är med andra ord inte en offentlig handling. Aktieägaravtalet är därför ett bra komplement till bolagsordningen eftersom det ger ägarna möjlighet att avtala om mer känsliga frågor som man inte vill ska komma till allmän kännedom.

Vår avtalstjänst

Våra avtalsjurister skriver skräddarsydda avtal till ditt företag. Hos oss får du alltid personlig service och vi erbjuder dessutom fasta priser.

Vad säger våra kunder