Aktieöverlåtelseavtal

Skriva avtal

Aktieöverlåtelseavtal

Ett aktieöverlåtelseavtal är ett avtal mellan en köpare och en säljare som reglerar villkor och förutsättningar för en försäljning av aktier i ett bolag som inte är börsnoterat. Aktieöverlåtelseavtalet reglerar till exempel:

  • Hur många aktier ska överlåtas? / Hur stor andel av bolaget är det?
  • Köpeskilling- Vad betalar köparen för aktierna?
  • Tillträdesdag – När ska köparen ta över aktierna?
  • Vilka garantier lämnar säljaren?
  • Vad händer om säljarens garantier brister?
  • Hur ska Säljaren driva verksamheten mellan avtalsdagen och tillträdesdagen?
  • mm

Inledningsvis kan vi konstatera att aktieöverlåtelseavtalets omfattning varierar mycket och beror dels på verksamhetens komplexitet och dels på vilka villkor som ska gälla för överlåtelsen.

Finns det något som hindrar överlåtelsen?

Inför en överlåtelse är det till att börja med viktigt att kontrollera att bolagsordningen inte innehåller några hinder för att sälja eller köpa aktierna. Ta också reda på om det finns något aktieägaravtal mellan de befintliga aktieägarna. Det är viktigt att veta eftersom det exempelvis är vanligt att befintliga aktieägare har företräde att köpa aktier vid en försäljning.

Hur ska överlåtelsen gå till?

Hur själva överlåtelsen ska fungera rent praktiskt är en annan sak som är viktig att tänka på när man köper eller säljer aktier i ett bolag. Det gäller framförallt om man köper en större aktiepost eller en hel verksamhet. Till exempel, vilken dag ska aktieöverlåtelsen ske (tillträdesdagen) och hur fungerar driften av verksamheten under tiden mellan avtalsdagen och tillträdesdagen?

Det är mycket att tänka på vid en aktieöverlåtelse. Det är därför en god idé att anlita ett juridisk ombud som kan vägleda dig genom processens olika skeenden.

Har du frågor eller vill du ha hjälp att skriva ett aktieöverlåtelseavtal?

Kontakta mig

Så här arbetar vi när vi skriver aktieöverlåtelseavtal

Bilderna nedan beskriver steg för steg hur vi arbetar för att ta fram ett agentavtal som är helt anpassat efter ditt företags situation och behov. Men tveka inte att höra av dig om du har frågor eller vill veta mer om hur våra avtalsjurister arbetar.

Steg 1

Börja med att kontakta oss och berätta vad du vill ha hjälp med.

Steg 2

Vi återkommer med en prisuppgift och bokar därefter in ett videomöte för att gå igenom förutsättningar och behov.

Steg 3

Sen skriver vi ett avtalsutkast baserat på den information som vi samlar  in vid det första videomötet.

Steg 4

Därefter går vi tillsammans igenom avtalsutkastet punkt för punkt för att säkerställa att det återspeglar er tänka överenskommelse och för att reda ut eventuella frågetecken.

Steg 5

Avslutningsvis mailas det färdiga avtalet till dig i word- och PDF-format.

Eftersom du är intresserad av att skriva aktieöverlåtelseavtal så kanske du också är intresserad av följande:

Aktieägaravtal
Samarbetsavtal
Sekretessavtal
Anställningsavtal

Vad säger våra kunder