Tvistelösning

Som företagare händer det att man blir oense med en kund, leverantör eller samarbetspartner och det uppstår en tvist. Många gånger beror tvisten på någon form av missförstånd mellan parterna och man kan då behöva hjälp med tvistelösning. Det kanske helt saknas skriftliga avtal som reglerar affärsrelationen eller så finns det avtal men som egentligen är kopierade mallar och som inte alls är applicerbara på den aktuella relationen. Det bästa sättet att undvika tvister är alltså att skriva bra och tydliga avtal.  Men det händer såklart även att tvister uppstår till följd av ändrade omständigheter eller att det händer något som parterna inte hade kunnat förutse. 

Oavsett vad som ligger bakom tvisten gäller det att hantera den på bästa sätt när den väl har uppstått. 

Hjälp med tvistelösning

Våra jurister kan hjälpa dig hela vägen. För oss är det viktigt att affären står i fokus och vi väger därför alltid in både juridiska och kommersiella aspekter i vår rådgivning. Kontakta oss idag för att höra mer om hur vi kan bistå dig.

Kontakta en affärsjurist för juridisk rådgivning
Ring 08- 121 486 86
Maila: info@virmeda.se

Tvistelösning:

Hur går en domstolsprocess till?

Att vara part i en domstolsprocess är för de allra flesta en ovan och obekväm känsla. Det kan därför vara skönt att förbereda sig genom att läsa mer om hur en domstolsprocess går till, steg för steg.

Rättsskyddsförsäkring

Inledningsvis är det bra att känna till att för många tvister som du eller ditt företag kan hamna i finns det möjlighet att få bra hjälp med de processkostnader som uppstår genom rättsskydd som du har rätt till genom din försäkring.

Då kan vi givetvis hjälpa dig att göra en skadeanmälan och ansöka om rättsskydd hos ditt försäkringsbolag.

Vår avtalstjänst

Våra avtalsjurister skriver skräddarsydda avtal till ditt företag. Hos oss får du alltid personlig service och vi erbjuder dessutom fasta priser.

Vad säger våra kunder

Kontakta oss för affärsjuridisk rådgivning

Telefon
+46 8 121 486 86
Email