Leverantörsavtal

Skriva avtal

Leverantörsavtal

Ett leverantörsavtal är ett avtal mellan ett företag och dess leverantörer. Det är viktigt att teckna avtal med företagets viktigaste leverantörer eftersom verksamheten många gånger är beroende av dem för att kunna leverera till  kund. Det är dessutom oerhört viktigt att villkoren i leverantörsavtalet återspeglar villkoren i företagets kundavtal. Om så inte är fallet finns en risk att företaget hamnar i kläm mellan sina leverantörer och sina kunder.

Villkoren som du erbjuder dina kunder måste återspegla villkoren som du har med dina leverantörer. Det gäller allt från leveranstider till reklamationer och påföljder vid förseningar. Om du till exempel erbjuder dina kunder generösare villkor än vad du själv har gentemot dina leverantörer så riskerar du att  få betala dyrt för saker som ligger bortom din kontroll. Avsett därför tid för att förhandla fram bra avtal med dina leverantörer och hitta sätt att göra dina leverantörer till samarbetspartners. Arbetar ni tillsammans mot gemensamma mål så kommer ni längre.

Leverantörsavtalet reglerar alltså vad som ska levereras och till vilket pris, vilken kvantitet och vilken kvalitet, leveranstid och transportvillkor. Det reglerar även vad som händer om leveransen blir försenad eller om levererade varor inte håller utlovad kvalitet.

Har du frågor eller vill du ha hjälp att skriva ett leverantörsavtal?

Kontakta mig

Johanna Nielsen

Eftersom du är intresserad av att skriva leverantörsavtal så kanske du också är intresserad av följande:

Kundavtal
Samarbetsavtal
Återförsäljaravtal
Distributionsavtal

Så här arbetar vi när vi skriver leverantörsavtal

Bilderna nedan beskriver steg för steg hur vi arbetar för att ta fram ett leverantörsavtal som är helt anpassat efter ditt företags situation och behov. Men tveka inte att höra av dig om du har frågor eller vill veta mer om hur våra avtalsjurister arbetar.

1

Kontakta oss och berätta vad du vill ha hjälp med.

2

Vi återkommer till dig med en prisuppgift och bokar därefter in ett videomöte för att gå igenom dina förutsättningar och behov.

3

Vi skriver sen ett avtalsutkast baserat på den information som vi samlar in under mötet.

4

Därefter går vi tillsammans igenom avtalsutkastet punkt för punkt för att säkerställa att det återspeglar er tänka överenskommelse och för att reda ut eventuella frågetecken.

5

Avslutningsvis mailar vi det färdiga avtalet till dig i word- och PDF-format.

Skicka en förfrågan

+46 8 121 486 86