Skriva avtal

Aktieägaravtal

Ett aktieägaravtal eller kompanjonsavtal är ett avtal mellan ägarna i ett bolag.  I det regleras en rad olika frågor som styr hur aktieägarnas samarbete ska fungera.

Ett aktieägaravtal bör bland annat innehålla bestämmelser om:

  • Hur styrelsen ska utses?
  • Hur viktiga beslut ska fattas?
  • Hur ska arbetet fördelas och ska ägarna vara skyldiga att arbeta i företaget?
  • Hur och om aktier får överlåtas samt hur aktierna ska värderas vid en eventuell försäljning?
  • Finansiering och vinstdisposition: Ska ägarna vara skyldiga att skjuta till mer kapital vid behov? Hur ska eventuella vinster fördelas?
  • Ska ägarna omfattas av en konkurrensbegränsning?
  • Osv.

Till skillnad från bolagsordningen så är aktieägaravtalet ett internt dokument mellan ägarna. Det registreras inte hos bolagsverket och är inte en offentlig handling. Aktieägaravtalet är därför ett bra komplement till bolagsordningen, där ägarna har möjlighet att avtala om mer känsliga frågor som man inte vill ska komma till allmän kännedom.

Har du frågor eller vill du ha hjälp att skriva ett aktieägaravtal?

Kontakta mig

Johanna Nielsen

Så här arbetar vi

Här nedan är en kort beskrivning av hur vi arbetar för att ta fram ett avtal som är helt anpassat efter ditt företags situation och behov. Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller vill veta mer om hur våra avtalsjurister arbetar.

Steg 1

Kontakta oss och berätta vad du vill ha hjälp med.

Steg 2

Vi bokar in ett videomöte för att gå igenom förutsättningar och behov.

Steg 3

Baserat på informationen som samlas in vid det första videomötet skrivs ett avtalsutkast.

Steg 4

Vi går tillsammans igenom avtalsutkastet punkt för punkt för att säkerställa att det återspeglar er tänka överenskommelse och för att reda ut eventuella frågetecken.

Steg 5

Det färdiga avtalet mailas till dig i word- och PDF-format.

Skicka en förfrågan

+46 8 121 486 86