Skriva avtal

Sekretessavtal

Ett sekretessavtal skyddar dina företagshemligheter och skrivs ofta i samband med att man ska inleda ett nytt samarbeta, anlita en konsult, diskutera ett eventuellt köp av bolag eller anställa en ny medarbetare. Avtalet fungerar som ett komplement till det lagstadgade skyddet för företagshemligheter. Ett sekretessavtal kan vara ensidigt, dvs. om bara den ena parten kommer dela med sig av hemlig information. Det kan också vara ömsesidigt, om båda parter utbyter hemlig information.

I sekretessavtalet regleras vilken information som inte får spridas vidare, under hur lång tid sekretessen gäller och många gånger även vilka påföljder som kan bli aktuella vid brott mot sekretessen.

För att avtalet ska få önskad effekt är det viktigt att vara så specifik som möjligt med vilken information som omfattas av sekretessen. Att skriva att all information som utbyts mellan parterna ska vara konfidentiell är sällan en bra lösning. Det är också viktigt att avtala om att sekretessen ska fortsätta att gälla även efter att Parternas avtal har upphört.

Har du frågor eller vill du ha hjälp att skriva ett sekretessavtal?

Kontakta mig

Johanna Nielsen

Så här arbetar vi

Här nedan är en kort beskrivning av hur vi arbetar för att ta fram ett avtal som är helt anpassat efter ditt företags situation och behov. Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller vill veta mer om hur våra avtalsjurister arbetar.

Steg 1

Kontakta oss och berätta vad du vill ha hjälp med.

Steg 2

Vi bokar in ett videomöte för att gå igenom förutsättningar och behov.

Steg 3

Baserat på informationen som samlas in vid det första videomötet skrivs ett avtalsutkast.

Steg 4

Vi går tillsammans igenom avtalsutkastet punkt för punkt för att säkerställa att det återspeglar er tänka överenskommelse och för att reda ut eventuella frågetecken.

Steg 5

Det färdiga avtalet mailas till dig i word- och PDF-format.

Skicka en förfrågan

+46 8 121 486 86