Scroll Top

Har du hamnat i  tvist med hantverkaren?

Våra jurister hjälper dig
Personlig service
Hos oss får du snabb och personlig service av en dedikerad jurist.
Kostnadsfri rådgivning
Vi erbjuder alltid en initial kostnadsfri rådgivning/ behovsanalys.

Tvister med hantverkare är tyvärr vanliga

Det finns flera orsaker till det –  inte minst att projekten  tenderar att vara både dyra och komplexa. Många gånger är det också flera parter inblandade som alla ska samverka för att uppnå ett fackmässigt resultat inom avtalad tid.

Ibland blir det fel och då får det stora konsekvenser för alla inblandade.

Det här förklarar varför köp av hantverkstjänster är ett av det vanligaste området för klagomål som kommer in till Hallå konsument, Konsumentverkets vägledningstjänst.

Är det fel i det utförda arbetet?

Hantverkaren ansvarar för att arbetet utförs fackmässigt (§ 4 konsumenttjänstlagen) och i enlighet med avtalet. Om näringsidkaren inte har utfört arbetet fackmässigt anses arbetet vara felaktigt utfört (9 § 1 st. 1 p. konsumenttjänstlagen).

Är arbetet inte klart i tid?

Hantverkaren är skyldig att färdigställa arbetet inom avtalad tid. Har ni inte avtalat om någon sluttid för projektet ska arbetet slutföras inom skälig tid (§ 24 Konsumenttjänstlagen). Om hantverkaren är i dröjsmål har du rätt att hålla inne betalning (§ 27 KTjL) och antingen kräva fullgörelse (§ 28 Konsumenttjänstlagen) eller häva avtalet (§ 29 Konsumenttjänstlagen). Dessutom kan du ha rätt till skadestånd (§31 Konsumenttjänstlagen).

Har projektet blivit dyrare än avtalat?

Om ni har kommit överens om ett fast pris för arbetet så är det det avtalade priset som gäller såvida projektets omfattning inte  har ändrats. Har hantverkaren istället lämnat en ungefärlig prisuppgift får priset inte överskridas med mer än 15 % ( § 36 2 st konsumenttjänstlagen). Har däremot inget pris avtalats så ska du betala vad som är skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning och utförande (§ 36 Konsumenttjänstlagen).

Tvistelösning:

Stämma hantverkaren – Hur går en domstolsprocess till?

Att vara part i en domstolsprocess är för de allra flesta en ovan och obekväm känsla. Om du funderar på att stämma hantverkaren kan det därför vara skönt att förbereda sig genom att läsa mer om hur en domstolsprocess går till, steg för steg.

Rättsskydd för hantverkartvister

Hantverkartvister omfattas ofta av det rättsskydd som ingår i din hemförsäkring. Genom rättsskyddet får du ersättning för dina rättegångskostnader när du anlitar ett ombud för tvisten. Det betyder att du endast behöver betala självrisken, resten betalas av din försäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag för att få mer information om just dina villkor.

När du anlitar oss som ombud hjälper vi dig givetvis att göra en skadeanmälan och ansöka om rättsskydd hos ditt försäkringsbolag.

Kontakta oss för affärsjuridisk rådgivning

Footer kontaktformulär