Scroll Top

Virtuella Medarbetare

Är du en företagare med många hattar? Att vara expert på allt: ekonomi, juridik, marknadsföring och administration är omöjligt. Fokusera istället på det du är bäst på.

Vi sänker trösklarna för att ta in rätt kompetens för varje arbetsuppgift, oavsett om det är 1 timme per vecka eller en halvtidstjänst.

Vi på VirMeda hjälper dig med arbetsuppgifter du inte vill, kan eller borde göra.