Scroll Top

Viktigaste trenderna i arbetslivet 2018

2018 spås av många bli det år då digital teknik verkligen förändrar sättet att arbeta och jag kan inte annat än att hålla med. Det råder inga tvivel om att arbetsplatsen inte längre är vad den en gång var.

En studie som gjorts av Gallup visar på intressanta trender på arbetsplatser i USA och det går att dra en hel del paralleller till utvecklingen även här i Sverige. Det här tror jag kommer vara de viktigaste trenderna i arbetslivet 2018.

Hur blir man en attraktiv arbetsgivare för en generation som inte ser guldklockan som en belöning och som inte ser hög lön som en styrande motivationsfaktor?

 

1. Balans i livet

Det är ingen nyhet att många uppskattar friare arbetstider då det ofta underlättar vardagslivet. Smarta mobiltelefoner, bärbara datorer och ständig internetkoppling gör det dessutom enkelt att jobba varifrån som helst. Mycket talar för att 2018 blir det år då stor flexibilitet och möjlighet att åtminstone sköta delar av arbetet på distans går från att vara attraktiva förmåner till grundläggande förutsättningar för att bli en attraktiv arbetsgivare.

 

En annan intressant aspekt av det här är att en ny undersökning, gjord av Kantar Sifo och nyligen publicerad i DI, visar att på frågan om var man allra helst vill bo, utan hänsyn till varken pengar eller arbete, är det vanligaste svaret bland svenskarna ett hus på landsbygden. Drömmarna om ett liv på landet är däremot långt från verkligheten för många. Jag tror att arbetsgivare som tillåter och uppmuntrar distansarbete i någon form kommer bli de stora vinnarna i kriget om talangerna.

 

2. ”Augmented workforce”

Gig ekonomin fortsätter växa och allt fler föredrar kortare uppdrag som frilansare kontra en fast anställning. Detta i kombination med att artificiell intelligens nu på allvar börjar ta över enklare och repetitiva arbetsuppgifter innebär att arbetsgivare i allt större utsträckning kompletterar sin personalstyrka med olika former av tillfälliga externa resurser. Anställningar som vi är vana att se dem står inför en stor förändring.

Expert360 beskriver hur utvecklingen mot mer flexibla personallösningar har sett ut över tid och varför det numera i många fall är nödvändigt för att attrahera rätt kompetens.

 

3. Ledarskap med fokus på självförmåga

För att klara en så omfattande förändring på våra arbetsplatser kommer det också ställas andra krav på ledarskap. Med en blandning av distansarbete, tillfälliga uppdragsbaserade anställningar och artificiell intelligens i blandade konstellationer är en hierarkisk organisation inte särskilt relevant. Chefsroller och ansvarsområden blir för diffusa. Framgångsrika ledare kommer vara de som fokuserar på individens självförmåga och samtidigt lyckas bygga en gemensam företagskultur. De som leder genom att etablera en gemensam värdegrund och som har en förmåga att coacha sitt team till framgång.

Självförmåga – att ha kunskap, tid och relevant träning/utbildning för att kunna genomföra uppgiften.

 

Att ge individen förutsättningar och tillåtelse att ta eget ansvar skapar motivation, engagemang och lojalitet.

 

2018 kommer onekligen bli ett spännande år. Nyckeln till framgång i år kommer handla om att erbjuda jobbmöjligheter som passar in i människors liv snarare än att förvänta sig att människor formar sitt liv efter jobbet. Jobbet kommer utan tvivel fortfarande bli gjort. Förändringarna handlar inte om varken lathet eller dålig arbetsmoral bland 80- och 90-talister. Det handlar om ett ständigt sökande efter nya utmaningar och utvecklingsmöjligheter på alla plan, privat och i karriären. Gränserna mellan arbetsliv och privatliv suddas ut.

 

 

Vidare läsning om trender på arbetsplatsen:

https://fitsmallbusiness.com/workplace-trends/

https://expert360.com/blog/corporate-talent-management/ 

https://www.dagensanalys.se/2017/11/75-procent-tror-att-ai-kommer-markant-paverka-branschen/

https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/consulting/articles/digital-disruption-index.html#