Scroll Top

Hyra eller anställa en bolagsjurist?

Möjligheten att hyra en extern bolagsjurist som jobbar på distans är en relativt ny företeelse i den annars mycket konservativa juristbranschen –  men fördelarna är många.

Hyra bolagsjurist

Vem behöver en bolagsjurist?

”Jag har inte råd” eller ”jag hör av mig om jag hamnar i en tvist”, två inte helt ovanliga kommentarer från företagare som fortfarande har en bild av att juristen är den byråkratiske glädjedödaren som hakar upp sig på detaljer. Den där som absolut kan vara bra att ha när man får problem men som definitivt inte för verksamheten framåt. Det ironiska i det här är att de företagare som är av den uppfattningen oftast är de som absolut inte har råd med en tvist. Det är också de som ofta skulle ha störst nytta av att identifiera och värdera sitt risktagande för att kunna skapa värde i företaget och öka lönsamheten.

Vad gör en bolagsjurist?

En bolagsjurist sköter företagets så kallade “vardagsjuridik”. Det kan röra sig om alla typer av juridiska frågeställningar som företaget löpande ställs inför, till exempel:

  • Upprätta, granska och tolka avtal
  • Delta i avtalsförhandlingar
  • Arbetsrättsliga frågor
  • Hantering av immateriella rättigheter
  • Riskbedömningar
  • Bolagsrättsliga ärenden, etc.

Anställa vs. hyra bolagsjurist?

När man ser till vad en bolagsjurist gör är det lätt att konstatera att man skulle behöva en bolagsjurist i företaget, men att anställa en är kostsamt. Dessutom är det långt ifrån säkert att företagets behov motsvarar en heltidsanställning. Då kan ett utmärkt alternativ vara att hyra en bolagsjurist. Genom att samarbeta med en extern bolagsjurist, dvs. någon som arbetar på distans, säkerställer du att ni har tillgång till rätt kompetens i företaget när behovet uppstår, utan att betala för en massa extra timmar eller resekostnader.

Att samarbeta med en extern bolagsjurist är ett kostnadseffektivt sätt att få tillgång till rätt kompetens. Det är en lösning som blir alltmer populär bland små- och medelstora företag.

Vill du höra mer om hur en extern bolagsjurist skulle kunna hjälpa ditt företag?