Scroll Top

Nya typer av varumärken från 1 oktober 2017

På söndag, den 1 oktober 2017,  ändras definitionen av vad som utgöra ett registrerat varumärke i EU. Då avskaffas nämligen kravet  på att varumärken måste kunna återges grafiskt.  Ändringen innebär att varumärken får återges och registreras i

“valfri lämplig form förutsatt att återgivningen är klar, precis, fullständig i sig själv, lättillgänglig, tydlig, beständig och objektiv”. – (EUIPO)

Vad kan registreras som ett EU-varumärke?

Det här öppnar för registrering av nya typer av varumärken. Det kommer till exempel bli möjligt att registrera ljudmärken, rörelsemärken, multimediamärken och hologrammärken.

Det är helt klart en spännande utveckling vi har att vänta. Regeländringen kommer som en oundviklig följd av den tekniska utvecklingen och utgör, enligt mig, på många sätt en bättre återspegling av vad vi konsumenter uppfattar som ett varumärke idag. Till exempel så kan vi alla känna igen en viss melodi men det är endast de musikaliskt begåvade som kan läsa noter. Det är onekligen så att för de flesta av oss skulle en ljudfil vara tydligare och mer lättillgänglig än en bild på noter.

Praktiska utmaningar

Regeländringen väcker en hel del praktiska frågor som det ännu inte finns svar på. Hur kommer de nya varumärkesregistren att se ut? Hur söker man efter liknande rörliga varumärken, till exempel inför en ansökan? Hur kommer vi kunna bevaka våra varumärken och, när så behövs, agera mot förväxlingsbara varumärken?

Det kommer sannolikt att krävas en hel del uppdateringar av befintliga databaser och dess sökfunktioner.

Det finns som sagt en hel del frågetecken att fundera över – fortsättning följer!

Seminarium SFIR
Bild från kvällens seminarium anordnat av SFIR: “Plats för nya varumärken i registren”

Mer information om den nya förordningen och dess tillämpning finns på EUIPO:s hemsida.

Har du frågor eller vill ha tips och råd inför en varumärkesansökan? Skicka ett mail till johanna.nielsen@virmeda.se eller ring 08- 121 486 86.